Nasıl


NASIL

Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yaparak öğrencilerine “bilişimle üretim” bilgi ve becerisi kazandıran okullarımız bir eğitim yılını aşağıdaki adımlar doğrultusunda tamamlamaktadır:

1.) Eğitim Kurumu, Bilişim Garajı’nı Kullanmaya Karar Verir: Öğrencilerini, kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve girişimcilik alanlarında kazandıracağı bilgi ve becerilerle ‘bilişimle üreten girişimci gençler’ yapmak isteyen bir eğitim kurumu yetkililerimizle yapacağı görüşmelerin ardından bir sözleşme imzalar. Bilişim Garaj Akademisi, eğitimlerini okul/eğitim kurumu üzerinden öğrencilere ulaştırmaktadır. Bir veli bireysel olarak çocuğuna Bilişim Garaj Akademisi’nin bir veya daha fazla eğitimini satın alma imkanına sahip değildir.


2.) Öğretmenlerin/Eğitmenlerin Yüzyüze Eğitimi Verilir: Sözleşmenin imzalanmasının ardından aşağıda belirtilen zaman aralıklarından uygun olanlarında okulların bilişim öğretmenlerine 3 gün, matematik, fen bilimleri ve diğer branş öğretmenlerine 2 gün (E-STEM eğitimi) ve ana sınıfı ile 1. Sınıf öğretmenlerine 1 gün yüz yüze eğitimler verilir.


Eğitim Dönemleri:
•    Haziran seminer dönemi
•    Ağustos seminer dönemi


3.) Kullanıcılar Online İçerikleri Kullanmaya Başlar: Okul, Bilişim Garajı’nı kullanacak olan öğrenci ve öğretmenlerinin isimlerini bildirir ve ardından kullanıcı adları ve şifreleri açılır. Bu aşamadan itibaren her bir kullanıcı ister okuldan ister evinden bilisimgarajakademisi.com portalına giriş yaparak içerikleri kullanmaya başlayabilir. SCORM uyumlu olan öğrenme yönetim sistemimiz (LMS) ve içeriklerimiz sayesinde okul yönetimleri kullanıcılarının sistemden faydalanma sürelerini ve dersleri tamamlama oranlarını istedikleri zaman raporlayabilmektedir.


4.) Yıl Boyunca Bilişim Garajı Desteğiyle Atölye ve Seminerler Düzenlenir: Bilişim Garaj Akademisi online platformunu öğrencilerinin kullanımına açan okulların velileri çocuklarının bilgisayara karşı tutumlarında ortaya çıkan olumlu gelişmeler ve çocuklarının bilgisayarla aslında neler yapabileceklerine tanıklık ettikten sonra, okul yönetimlerinden atölye ve seminer taleplerinde bulunmaktadır. Okulun, yürütülen bu çalışmaların niteliğinin veliler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için “seminer + atölye” etkinlikleri düzenlemek istemesi durumunda, ihtiyaç duyulan destek materyal ve insan kaynağı desteği okula sağlanmaktadır.


5.) Eğitim Yılı Sonunda Ulusal Turnuva Şenlikler Düzenlenir: Bilişim Garaj Akademisi’nin tescilli markası olan HacKIDhon (çocuklar arası açık kaynak kodlu maraton) turnuvaları ülke çapında yüzlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı “bilişimle inovasyon” etkinlikleridir. Çocuklarımızın eğitim yılı boyunca elde ettikleri kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarım/kodlama ve girişimcilik bilgi ve becerilerini bir sorunu çözmek üzere işe koşmalarını amaçlayan yarışmalarımız her yıl Mayıs ayının 3. veya 4. haftasında düzenlenmektedir. Bilişim Garajı üyesi her bir okulun ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde üçer kişilik birer takımla yer aldıkları turnuvalarda, öğrenciler sabah verilen bir probleme/soruna akşamüzeri saatlerine kadar çözüm oluşturacak bir ürünü yazılım, donanım ve tasarım becerilerini kullanarak geliştirmektedir.

HacKIDhon turnuvalarının ve yıl sonu bilişim şenliklerinin en büyük hedefi yıl boyunca kazandığı “bilişimle üretim” bilgi ve becerileri ile özsaygısını geliştiren öğrencilerimizin bu becerilerini diğer insanlara göstererek özgüvenlerini geliştirmeleridir.


6.) Değerlendirme Raporları ve Anketleri Alınır: Online platformumuzdaki her bir kullanıcı hareketinin günlüğü (log dosyaları) tutulmaktadır. Böylece, eğitim kurumları istedikleri zaman öğrencilerinin tek tek, sınıf seviyesinde veya okul seviyesinde kullanım raporlarını alabilmektedir. Ayrıca, her bir öğretmen de online platformda kendisine atanmış olan öğrencinin ve sınıfın raporlarını alabilmektedir. 

Bilişim Garaj Akademisi, çalıştığı okullardan yıl sonunda topladığı kullanıcı anketleri doğrultusunda öğrenme yönetim sisteminde, yüz yüze öğretmen eğitimlerinde ve online içeriklerinde iyileştirme ve geliştirmeler yapmaktadır. 

Yükleniyor